Parası olmayan özel hastanenin aciline bile giremeyecek

0
22
Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikle özel hastanelerin acil servisindeki ilave ücreti ödeme durumu olmayan hastaların kamu hastanelerine sevk edilecek.

KORSAN – Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) değişiklik yapılmasına dair tebliğ, Resmi Gazete’de önceki gün yayımlandı. SUT’taki yapılan bazı değişiklikler dikkat çekti. Oda TV’de yer alan habere göre emekli mülkiye başmüfettişi Mahmut Esen konuyla ilgili olarak, “Tebliğin 4’üncü maddesi ile yapılmış düzenlemelerle özel hastanelere acil sağlık hizmetlerinde de hastadan ilave ücret alınması olanağı getirilmiştir. Diğer yandan ayakta yapılan tedavilerde 5510 sayılı Yasa kuralına karşın yüzde 200’ün üzerinde ilave ücret almalarının önü açılmıştır” dedi. Düzenlemeyle beraber iki değişikliğe dikkat çeken Esen, “Acil hizmetlerden ücretsiz yararlanılması 24 saatle sınırlandırılmaktadır” derken, diğer bir değişiklikle de, “Özel hastanelerin ayakta yapılan tedaviler için hastadan aldıkları ilave ücretleri gösterir belge verme zorunluluğu kaldırılmıştır” dedi.

VARDİYALI POLİKLİNİK DÖNEMİ

Mahmut Esen, sağlık hizmetlerinde yapılan değişiklikle ilgili şunları kaydetti: “Hastanın taburcu edilmesi yerine acil servislerde 24 saat içinde stabilizasyonu (denge/istikrara kavuşturulması) esası getirilmiştir. Hastanın başvurudan itibaren 24 saat içinde stabilize edilerek ilgili kliniğe yatışı veya başka bir hastaneye sevk edilmesiyle acil hal sona erecektir. Acil servislerdeki acil girişimsel işlemler ile 24 saat içinde acil gözlem ünitelerinde uygulanan tüm sağlık hizmetleri için ilave ücret alınmayacaktır. 24 saat dolduktan sonra ilave ücret alınabilecektir. Bu ücretin alınabilmesi için acil halin sona erdiği ve devam eden işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin hasta/yakınına yazılı bilgi verilmesi gerekmektedir. Diğer yandan hasta sayısı fazla olan kamu hastanelerinde acillerdeki yoğunluğu azaltmak için saat 23.00’e kadar ‘vardiyalı poliklinik’ uygulaması başlatılacağı açıklanmıştır. Yapılan değişiklik ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde, özel hastanelerin acil servisindeki ilave ücret ödeme durumu olmayan hastaların da 24 saat sonra kamu hastanelerine sevk edilecekleri anlaşılıyor. Acil servislerdeki başvuru sayısının çokluğunun; acil durumların yanı sıra, acil dışındaki muayeneler için vatandaşların 6-15 TL arasında değişen muayene katkı ödemelerini gerektiren ekonomik nedenlerden kaynaklandığı gözardı edildiği anlaşılmaktadır”.

AYAKTA TEDAVİLERDE BELGE KALKTI

Sözleşmeli özel sağlık kuruluşlarınca verilmiş olan sağlık hizmet bedellerinin SGK’ye, ilave ücretleri de sigortalıya fatura edildiğini hatırlatan Mahmut Esen, yapılan bir diğer değişikliğe de şu şekilde değindi: “Özel sağlık kurum ve kuruluşlarına; ilave ücret aldıkları durumlarda, sigortalının talebi üzerine, hastaya sunulmuş hizmetleri, SGK ve sigortalıdan tahsil edilen bedelleri gösteren SUT eki, ‘Hastaya Sunulmuş Olan Hizmetleri ve İlave Ücreti Gösterir Belge’yi düzenlenerek aynı gün hastaya verme zorunluğu vardı. SUT’ta yapılan son değişiklik ile özel hastaneler, sözü edilen belgeyi, sadece yataklı tedavi sonucu taburcu olan hastalara verilebilecektir. Ayakta tedavilerde bu belgenin verilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu suretle ayaktan tedavilerde hastaların, kendilerinden fazladan alınmış ilave ücretleri görme/kanıtlama, özel sağlık kurumu yetkililerine yaptırım uygulanmasını isteme olanağı ortadan kaldırılmıştır. SUT’ta belirlenmiş ve yer yer sembolik sayılabilecek rakamlarda kalmış sağlık hizmet bedellerini güncellemekten (fazla tedavi ücreti ödemekten kaçınan) SGK, özel sağlık kurumlarının yasaya aykırı bir şekilde fazla ilave ücret almalarını olağan hale getirdiği anlaşılmaktadır. Bu yazının sahibinin TBMM Kamu Denetçiliğine (ombusdmanlık) kadar uzanan ısrarlı şikayetlerinin sonucunda olduğu gibi özel hastanelere, sözleşmelerinin feshi bir yana, para cezası dahi uygulanması olanağı kalmamıştır”. (Kaynak: OdaTV)

Cevap yazın

Yorum Yazınız.
Lütfen adınızı giriniz