Yanlış hesap Boğaçayı’ndan döner

0
259

Boğaçayı’nda bulunan ve ruhsatı iptale edilen Tarık Ekiz’e ait maden sahası bazı belgelerde kalker, bazılarında ise ‘kum ocağı’ olarak geçiyor. Üçlü kararnameyle giderleri Büyükşehir tarafından ödenen bu alanlar 1 lira bedelle 3 yıllığına ANET’e devredildi.

KORSAN – Üçlü bakanlar kurulu kararnamesiyle uygulamaya başlanan Boğaçay Havzası’ndaki madenlerin kapatılması ve ruhsat sahiplerine yatırım bedellerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesi sürecinde resmi evraklardaki bilgi farklılıkları kafaları karıştırıyor. 12 Eylül 2017 tarih 38 karar numarasıyla üçlü bakanlar kurulu kararında Antalya’nın en önemli ve çevreci projesi Boğaçay’ın hayata geçirilmesi için Boğaçay Havzası’nda bulunan maden ruhsat sahalarının kapatılması ve maden ruhsat yatırım giderlerinin Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesine karar verilmişti.

BAKANLARIN İMZASIYLA 12 MİLYON

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın imzaladığı kararda adı geçen Erişmak Mad. San. A.Ş. uhdesinde bulunan kum ocağı işletme sahalarında altyapı, makine, teçhizat, inşaat ve elektrik yatırım gideri olarak hesaplanan 11 milyon 709 bin 831 liranın Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Maden Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında ödeme yapılmasına karar verildi.

ÜÇLÜ KARARNAME SONRASI RUHSAT

Erişmak’ın 3 maden ruhsatıyla ilgili değer tespiti Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından 11 milyon 709 bin 831 lira yatırım olarak hesaplanmasına karşın ruhsatlarının yenileme başvurusunda olduğu ortaya çıktı. Üçlü bakanlar kurulu tarafından kapatılma kararı alınmasına rağmen kararnamede adı geçen Erişmak’ın S: 69430 (ER:2338971) sicil numaralı II (a) grup maden ruhsat yürürlülük tarihi 26 Ekim 2017’de MİGEM’de yenilenerek, 26 Ekim 2027 tarihine kadar uzatıldı. Öte yandan aynı firmanın S: 63433 (ER:2275319) ve S:63431 (ER: 2275301) sicil numaralı ruhsatlarının ise, MİGEM ruhsat sorgulama da 20 Eylül 2006 tarihinde süresinin bittiği ve yenilenme sürecinde olduğu görüldü.

ERİŞMAK FİRMASININ KAYDI YOK

Öte yandan, üçlü kararnamede adı geçen Erişmak Maden Sanayi A.Ş. adlı şirketin, ticaret sicil kayıtlarında geçmediği ortaya çıktı. MİGEM’de Erişmak Maden Sanayi A.Ş. isimli bir şirket bulunmazken, sicil kayıtları incelendiğinde söz konusu ocakların üçlü bakanlar kurulunda yer almayan Erişmak Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerine kayıtlığı olduğu ortaya çıktı.

TARIK EKİZ’İN SİCİLİ HANGİ SINIFTA?

Üçlü kararnamede yer alan Tarık Ekiz’in uhdesinde bulunan S:71569 (ER:2573164) erişim sayılı I(a) grubu maden arama sahası, ‘ittibak işletme ruhsat talepli’ olarak belirtilirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyonu’nun 7 Şubat 2018 tarihli kararında II(a) olarak yer alıyor. Aynı saha yine Büyükşehir’in 9 Şubat 2018 tarih, 183 sayılı meclis kararında II(a), Antalya Valiliği’nin 14 Şubat 2018 tarihli meclis onayında da II(a) olarak geçerken, MİGEM sicil kayıtlarında I-B, III, IV-a, b, c, V ve VI grup olarak belirtildi.

1 LİRA BEDELLE ANET’E DEVİR İŞLEMİ

Büyükşehir Belediye Meclisi’ne Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından sunulan ve meclis tarafından kabul edilen raporda, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 12 Eylül 2017 tarih ve 38 sayılı kararı doğrultusunda Boğaçayı Havzası Özel Proje Alanı’nda Tarık Ekiz uhdesinde bulunan II(a) grubu kalker işletme izin sahası faaliyetlerine son verilmiştir. Hammadde izin sahalarının Büyükşehir Belediyesi, belediye şirketleri ve belediyeye iş yapan firmalarca kullanılmak üzere geçici hafriyat sahası olarak belirlenmesi ve belirlenen bu alanların giderlerini karşılayacak, gelirlerinin elde edilerek işletilebilmesi için 1 lira bedelle 3 yıl süre ANET A.Ş.’ye devri uygundur” denildi.

DOSYADA ÇELİŞKİLİ RESMİ EVRAKLAR

Komisyon kararında Büyükşehir Belediye Yasası’nın 26. maddesi şirket kurulumu ile ilgiliyken, maden işletme konusunu içermemesine rağmen Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulması, hatta oylamaya sunularak kabul edilmesi ve hukuka uygunluğu tartışma konusu oldu. Alınan karar başta olmak üzere uygulama safhasında ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ndeki evrak kayıtlarında farklı tanımlamalar kafalarda soru işareti oluşturuyor.

BOĞAÇAY’DA MERAK EDİLEN SORULAR

1- Üçlü kararnamede adı geçen 71569 sicil numaralı Tarık Ekiz’e ait maden ruhsatı alanı onaylanan kurul kararında I(a) grubu, daha sonra Büyükşehir Belediye Meclis Kararı’nda II(a) kalker sahası olarak görülmektedir. MİGEM’de ise, ‘deniz ve dere yatağında kum ve çakıl’ diye yer almaktadır. Kayıtların farklı olmasının sebebi çıkar gözetmek mi? Yoksa sehven yapılan hata mı? Sehven yapılmış ise niye 5 kere tekranlanmıştır?

2- Kum ocağı işletme sahaları Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesine göre 1 lira bedelle 3 yıl süre ANET’e devredildi. Oysa bu kanun maddesi şirket kuruluşuyla ilgilidir. Kanun maddesi maden işletmesini içermezken nasıl bu kararı alıp, hak sahibi olundu? Komisyon kararı da olsa MİGEM tarafından ruhsat düzenlemeden faaliyette bulunmak kanunsuz değil mi? Bu kapsamda MİGEM’e ruhsat başvurusu var mı? Ham madde üretim izni talep raporu düzenlendi mi? Ham madde üretim izni çıktı mı?

3-  Büyükşehir Belediyesi’nin kararlarında yer alan Boğaçay’daki ocak sahalarının hammadde alımı için hafriyat sahası olarak belirlenmesinde Antalya Valiliği’nin yetkisi var mıdır?

4- Maden yönetmeliği gereği belediyelerin payı bulunmaktadır. Bu bağlamda Antalya Büyükşehir Belediyesi iflas erteleme davası süren Boğaçay Asfalt A. Ş.’den belediye payı için başvuru yaptı mı? Ödemesi yapılan Tarık Ekiz’den belediye payı bedeli düşüldü mü? (Kaynak: Ebru Küçükaydın / Hürses)

Cevap yazın

Yorum Yazınız.
Lütfen adınızı giriniz