Yardımcı doçent yerine doktor görevli

0
81
‘Yardımcı doçentlik’ yerine ‘doktor öğretim görevlisi’ kadrosu getiren kanun teklifi, TBMM başkanlığına sunuldu. Atamalar da 4 yıllık olacak. Kendi isteğiyle üniversiteden ayrılan öğretim üyeleri geri dönebilecek.

KORSAN- ‘Yardımcı doçentlik’ yerine ‘doktor öğretim görevlisi’ kadrosu ihdas edilmesine yönelik yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanunu ve Yükseköğretim Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre öğretim üyeleri, üniversitelerde görevli ‘profesör’, ‘doçent’ ve ‘doktor öğretim görevlileri’nden oluşacak. ‘Doktor öğretim görevlisi’, doktora çalışmalarını başarıyla tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurul’un (ÜAK)önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış, akademik unvana sahip kişi olarak tanımlanıyor. Yükseköğretim kurumlarında açık bulunan ‘doktor öğretim görevlisi’ kadroları YÖK başkanlığınca ilan edilecek.

YENİ KADROYA 4 YILLIK ATAMA

İlan edilen bu kadrolara en çok 4 yıl süreyle atama yapılacak. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erecek. Bunlar, yeniden atanabilecek. Doktor öğretim görevliliğine atanmada aranacak şartlar şunlar olacak: “Doktora, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya ÜAK’ın önerisi üzerine YÖK tarafından tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak. YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak”. Üniversiteler, aranan asgari koşulların yanında, YÖK’ün onayını almak şartıyla ek koşullar belirleyebilecek.

DOÇENTLİK BAŞVURUSU YILDA 2 KEZ

Doçentlik yeterlik belgesi başvuruları, ÜAK tarafından belirlenen takvime göre yılda iki kez yapılacak. ÜAK tarafından yeterli yayın ve çalışmaya sahip olduğuna karar verilen adaylara doçentlik yeterlik belgesi verilecek. Üniversiteler, doçentlik yeterlik belgesine sahip olmanın yanında YÖK’ün onayını alarak, ek koşullar belirleyebilecek. Doçentlik yeterlilik belgesine sahip olanlar başlıca uzmanlık ve araştırma konularını da bildirerek üniversitelerce ilan edilen doçent kadrolarına başvuracak.

KENDİ İSTEĞİYLE AYRILAN DÖNEBİLİR

Yasa teklifine göre, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) bünyesinde bir yönetim kurulu oluşturulacak, ÜAK, Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) üye seçmek dışındaki görevlerini yönetim kuruluna devredebilecek. Doktora çalışmalarını başarıyla tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya ÜAK’ın önerisi üzerine YÖK tarafından tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan öğretim yardımcıları, talepleri ve üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi halinde haftada azami 12 saat ders verebilecek. Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç olmak üzere herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim üyeleri, başvuruları üzerine bu kanun hükümleri çerçevesinde durumlarına uygun kadro bulunması halinde tekrar ayrıldıkları kurumlarına dönebilecek.

Cevap yazın

Yorum Yazınız.
Lütfen adınızı giriniz